INFORMATION
blueline.gif (2908 bytes)

Här kommer jag kontinuerligt att lägga ut information som jag tror är av allmänt intresse. Materialet är inte införda på uppdrag av någon. I de fall någon saknar något eller har synpunkter på att någon information är felaktig, ofullständig och/eller missvisande så vill jag gärna ha synpunkter och förslag.

Informationen delas upp enl.:

Köldmedier

Köldmedier och konvertering textdokument och presentationer

Köldmedielista med R-nummer varunamn och innehåll

Läst och refererat

Kylteknik övrigt

Oljor

 

Målsättningen är att systematisera information som jag använder i mitt arbete samtidigt som jag kan tillhandahålla informationen på ett sätt som gör det möjligt för intresserade att hitta den. Genom att utnyttja sökfunktionen nedan kan man hitta information som berör ett visst ämne. Det åligger de som tar del av informationen att verifiera att den är relevant och applicerbar för den aktuella problemställning som gäller. Undertecknad tar inget ansvar för ev. problem/skador till följd av nedan givna information.

Du kan finna information från bl. a:

Omvärldsbevakning
Tidningsbevakning, där intressanta artiklar lyfts fram (refereras) och kommenteras för att underlätta för beslutsfattare att hitta intressanta artiklar. Följande tidningar följer jag normalt.
ASHRAE Journal, Amerikansk
Kulde, Norsk
RAC, Engelsk
ScanRef, Skandinavisk
Kyla
Mässbevakning, där ett antal mässor varje år kommer att bevakas och nyheter från olika leverantörer presenteras.
Konferensbevakning, Intressanta konferenser kommer att bevakas och kommenteras

Informationen består av eget material, referat av andras material från olika källor i vissa fall med mina kommentarer.

Sökning kan ske med hjälp av den söksida som finns i innehållskolumnen till vänster.

En del av informationen är sparad i PDF format som du behöver Adobes "reader" program för att läsa. Om du inte har det så hämta det från Adobes hemsida. Det finns också PowerPoint presentationer. Vissa rapporter och presentationer kan vara framtagna i uppdrag men då har jag inhämtat tillstånd att presentera dem på min hemsida.

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan


Berglöf Kylteknologi AB
Nysätravägen 24, 131 33 Nacka
,
Tel. 08-55 61 55 75, Fax. 08-55 61 55 76
E-post info@berglof-kylteknologi.se