OLJOR
blueline.gif (2908 bytes)

Oljor för kyländamål är ett ämne som kommit i blickfånget speciellt under senare år. I samband med övergången till klorfria köldmedier introducerades nya oljetyper med nya egenskaper och hanteringskrav.

Oljan i kylmaskin har som uppgift att täta och smörja för att kompressorn skall få den energieffektivitet och livslängd som vi kräver. En kylmaskin olja måste klara av ett stort temperatur och tryckområde samtidigt som den exponeras för ett köldmedium som löser in sig (i det flesta fall) i oljan. Detta gör att kombinationen olja köldmedium är en mycket komplicerad frågeställning som oljeleverantörer och kompressortillverkare lägger ner ett omfattande utvecklingsarbete inom.

Som kyltekniker skall vi normalt inte behöva ge oss in i denna problematik men det är viktigt att vi förstår komplexiteten och inte gör det för enkelt i de situationer vi måste välja att fylla på olja i en kompressor.

Oljan är också ett mycket bra men försummat hjälpmedel för att analysera skicket på en kompressor vilket i många situationer kan innebära att anläggningen kan åtgärdas innan ett haveri inträffar.

Ämne

Kommentarer

Nyckelord

Information om bestämning av restmineraloljehalt PDF fil som beskriver olika metoder för bestämning av restmineraloljehalt i samband med konvertering.

Grundinformationen skriven under min tid på AKA och används tacksamt med deras tillåtelse

Retsmineraloljehalt, esterolja, konvertering, refraktometer
Information om hantering av Esteroljor PDF fil som innehåller anvisningar för att undvika att esteroljor förstörs vid hantering

Grundinformationen skriven under min tid på AKA och används tacksamt med deras tillåtelse

Hygroskopiska oljor,
Information om normalvärden för utvärdering av Standard oljeanalyser med avseende på bl a partiklar och fukt. PDF fil

Grundinformationen skriven under min tid på AKA och används tacksamt med deras tillåtelse

Slitage partiklar, viskositet 

 

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.


Berglöf Kylteknologi AB, Nysätravägen 24, 131 33 Nacka ,
Tel. 08-55 61 55 75, Fax. 08-55 61 55 75