Läst/Refererat
blueline.gif (1824 bytes)

Innehåller en lista på intressanta artiklar, rapporter eller Web sidor som jag läst:

Artikel Om Publicerad i och datum Innehåll/Nyckelord
Cases to be Scrutinised for efficency Energieffektivitet i kyldiskar och marknadssituationen i England RAC, aug. 1999 sid 34-35 Tar upp det ökade intresset för energieffektivitet i kyldiskar. Myndigheternas intresse ökar. Kolväten introduceras i viss omfattning.
Not if but when Marknad för luftkonditionering i England RAC, aug. 1999 sid 46-47 Marknaden ökar för luftkonditionering i villor i England. Detta borde kunna ge en marknad för reversibla frånluftsvärmepumpar av Skandinavisk typ.
       
       
       
       

Källor

Tidning/publikation Beskrivning tel. E-post, hemsida
RAC Refrigeration and Air Conditioning
Engelsk facktidning publiserad av EMAP
int.+44 1819563520 andrewb@trenton.emap.co.uk

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.