Övrig information
blueline.gif (2304 bytes)

Kylaggregat och värmepumpar står för en betydande del av energiförbrukningen i den industrialiserade världen. Beroende på vilken marknad och källa som man tittar i uppges kylsektorn förbruka 5-15% av den totala elförbrukningen i Europa. För att minska kylanläggningarnas inverkan på växthuseffekten är det förutom köldmedieläckagen viktigt att skapa energieffektiva anläggningar och se till att de underhålls på ett bra sätt.

Mycket av informationen nedan kommer att vara inriktad på att informera om dimensionering, fältmätning, analys och felsökning.  

Ämne

Beskrivning

Typ av fil 

Funktionskontroll och felsökning på kompressorer Kompressorer, isentrop verkningsgrad PDF format jan-00
Rördimensionering Riktvärden för dimensionering av hastigheter i kylrör PDF.fil 1 sida aug-99
 
WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.