ERFARENHET OCH BAKGRUND
blueline.gif (2908 bytes)

En mer formell uppställning av mina erfarenheter finner du i min meritförteckning.

Jag har breda erfarenheter som jag tror kan vara till nytta för min konsultverksamhet.

Gedigen utbildning i Mekanisk Värmeteori och Kylteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH under Erik Granryd.

18 års branscherfarenhet av såväl installation- och service som konsult- och försäljningsverksamhet.

Stor erfarenhet av utvecklingsprojekt från arbete med bl. a

AKA Force, Patenterad och såld i ca 1500 exemplar i över 10 länder

Kyldatorn ETM 2000, Patenterad och erkänd fältmätningsmetod. Praktiskt användbar utrustning.

Direktförångade värmepumpar när dessa lanserades i mitten på 80-talet

Framtagning kyl-, frys- och vätskekylaggregat till AKA:s produktprogram och kundanpassade aggregat som t ex

Aggregat för luftkonditionering för kunder såsom PM-luft och Kryotherm

Värmepumpar till Markus Energi, Thermavent och Reco Energi

Vätskekylare för kommersiell kyla anpassade efter KFs specifikation

Vätskekylare med hög tillgänglighet för telecom applikationer

Integrerade kylaggregat för radiobasstationer

Kylaggregat för kylning av Induktionsvärmare för Alesco

Utveckling av elektroniska styrsystem för värmepumpanläggningar

Utveckling och etablering av produktionsanlägg för kylaggregat och värmepumpar

Utveckling av leveransprovningssystem för kylmaskiner och värmepumpar med kapacitetsbestämning

Medlem av ledningsgruppen för industri/statsstödda forskningsprojekt 
        Alternativa Köldmedier
        Klimat 21
, Energieffektiva kylanläggningar och värmepumpar

Marknadsföring av ny teknik till fackfolk

Stor erfarenhet av mätning med såväl traditionell mätteknik med flödesmätare och loggers som med Kyldatorn ETM 2000

Många års erfarenhet av felsökning och framtagning av åtgärdsförslag för anläggningar ifrån villavärmepumpar till fjärrvärmepumpar.

Breda kontaktytor med:

ledande leverantörers tekniker runt om i världen

högskolor i Sverige och utomlands

entreprenörer och beställare

Erfarenhet av biståndsprojekt för "CFC" avveckling och utbildning

 

Erfarenheter av köldmediefrågor har jag bl a från:

Teknik- och marknadsansvar för introduktionen av Duponts alternativa köldmedier och Calor Gas kolvätebaserade alternativ.
Ett nära samarbete med SAAB när det gällde introduktionen av R134a i deras bilar innefattande allt från materialkompatibilitet i deras system till serviceutrustning och konverteringsmetoder.
Projektering och byggledning för AKA Kylas fyllnings och tömningsanläggning i Norrköping inklusive uppbyggnad av analys och styrsystem.
Ett nära samarbete med flera tillverkare, slutanvändare och många installatörer när det gällt övergång till klorfria köldmedier.
Utveckling av konverteringsmetoder
Deltagande i ledningsgruppen för Nutek/Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprojekt
Alternativa Köldmedier
Klimat 21, Energieffektiva kylanläggningar och värmepumpar
Deltagande i kylnormsarbetet i flera arbetsgrupper

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan


Berglöf Kylteknologi AB
Nysätravägen 24, 131 33 Nacka
,
Tel. 08-55 61 55 75, Fax. 08-55 61 55 76
E-post info@berglof-kylteknologi.se