CV för Klas Berglöf
blueline.gif (1350 bytes)

Född i Stockholm i oktober 1958
Adress: Nysätravägen 24, 131 33 Nacka
Telefon: 08-716 18 52 (bost.), 08-55 61 55 75 (arb.),
E-post: klas.berglof@telia.com

Arbetslivserfarenhet  
Egen konsultverksamhet maj 1999-
VD för AKA Nordic Ref. AB 1997-1999
Marknadsansvarig och sedan Teknisk ansvarig för AKA Kyla 1989-1997
Ingenjörsjobb konstruktion och utveckling, Energihuset, Eufor 1984-1989
Installation (somrar), Service/Idrifttagning (deltid under terminer) Energihuset 1982-1984
Lärarvikarie på gymnasiet och kom. vux. i Jönköping 1979-1980
Provfiskare åt Rennäringsavd. på Lantbruksnämnden i Jämtland Som. 1976 -77
   
Utbildningar  
Maskinteknisk linje KTH, 1980-1984,
Tekniskt gymnasium, Kemiteknisk linje, John Eriksonsskolan Östersund 1975-1978
High School, Norco Calif., USA 1974-1975
Årskurs 9 Parkskolan Östersund -1974
Mercury kurs i marknadsföring 1992
"Energieffektiva Kylanläggningar" i Katrineholm 1995
   
Erfarenheter i yrkeslivet  
Behörighet för Kylanläggningar klass 3 1989-
Inbjuden föredragshållare till internationella konferenser i USA, England, Norge, Schweiz, Estland och Lettland.  
Ansvarat för och/eller deltagit i ett stort antal utbildningar för kyltekniker  
Flera beviljade patent i Sverige och internationellt som lett till kommersialiserade produkter (ETM metoden och AKA Force)  
Ledamot av flera arbetsgrupper i Svenskt Kylnormsarbete  
Ledamot av Ledningsgruppen för Energimyndighetens projekt "Energieffektiva kylanläggningar " 1998-
Ledamot av Ledningsgruppen för Nuteks projekt för "Alternativa köldmedier" 1995-98
Ledamot i Bfr referensgrupp (PU-grupp) för Kylmaskiner och Värmepumpar 1994-1997
Utfört Bfr (Byggforskningsråds) projekt " Enkel deltäckande värmepump för direktelhus" Rapport R9:1989  
   
Föreningserfarenhet mm  
Förtroendeuppdrag i PtP, People to People Sverige styrelse 1983-1988
Ordf. i riksstyrelsen för Internationellt Kulturutbyte, IKU, med 1200 medlemmar i 20 lokalföreningar 1981-1982
V. Ordf. i IKUs Riksstyrelse 1980
Ordf. i Jönköpings Lokalförening för IKU 1979
Ordf. i lokalförening IKU, Östersund 1977-1978
Kassör i lokalförening IKU, Östersund 1976
Instruktörskurs i Badminton 1977
Riksinstruktörskurs för Fritidsfiskarna 1976
Diverse klubbledarkurser 1974-1979
Skepparexamen  
Dykcertifikat  
   
Värnplikt  
Reservofficers utbildning i flottan, (avbruten på egen begäran efter 1 år) 1978-1979

Familj

Fru Karin, jur. kand., kronofogde, Två söner Niklas (född 1989) och Rasmus (född 1990)

Referenser lämnas efter överenskommelse.

Klas Berglöf