Patent AKA Force Auto
blueline.gif (1350 bytes)

AKA Force är ett aggregat som möjliggör konvertering av Kylanläggningar och värmepumpar utan att upprepade oljebyten krävs.

wpe20074.gif (19830 bytes) Klicka på bilden om du vill se den Engelska broschyren på AKA Force Auto

 

AKA Force utvecklades och patentsöktes 1991-1993

När alternativ till de ozonnedbrytande köldmedierna R12, R502 och R22 lanserades i början av 1990 talet framstod problemet med att byta olja som det dominerande. Att byta olja 3-8 gånger är i många fall orimligt dyrt. AKA Force bygger på en patenterad metod där det befintliga köldmediet bringas att cirkulera runt i kylanläggningen/värmepumpen.

Det har sålts över 1500 aggregat till över 10 länder. Metoden är föreskriven konverteringsmetod bl a för SAAB och Frankrikes statliga järnvägsbolag och används på anläggningar av alla storlekar från små kylaggregat på några hundra watt till skruvkompressoranläggningar på flera MW.

Metoden är patenterad de viktiga marknaderna:

Aggregatet finns i tre utförande: