Välkommen till Hemsidan för Berglöf Kylteknologi AB
blueline.gif (2304 bytes)

Med 20 års erfarenhet av installation, service, produktutveckling, marknadsföring och företagsledning i kylbranschen startade jag   egen konsultverksamhet 1999. Jag bistår företag och organisationer med utveckling, utredning och utbildning, t ex i samband med:

blebul1a.gif (1048 bytes) Produktutveckling och tekniskt stöd i utvecklingsprojekt
blebul1a.gif (1048 bytes) Utveckling, försäljning och implementering av  mät- och analyssystem för kylsystem.
blebul1a.gif (1048 bytes) Energieffektivisering av kyl-, luftkonditionerings-, och värmepumpanläggningar
blebul1a.gif (1048 bytes) Felsökning och åtgärdsförslag vid problem i kyl- och värmepumpanläggningar
blebul1a.gif (1048 bytes) Prestanda och funktionskontroller/besiktning ar av kyl- och värmepumpinstallationer
blebul1a.gif (1048 bytes) Beslutsstöd vid utvärdering av anbud
blebul1a.gif (1048 bytes) Framtagning av underlag, och dokumentation och marknadsföringsmaterial

Affärsidén är att utifrån en bred erfarenhetsbas och god produktkännedom erbjuda kvalificerade konsulttjänster för
utredning,
utveckling och utbildning i kylbranschen.

Jag arbetar även med stöd vid etablering av nya produkter och verksamheter på den Nordiska marknaden

  Undertecknad under utbildning av Baltiska Kyltekniker i Karlskrona 1998.

Denna hemsida har tre syften:

blebul1a.gif (1048 bytes) att presentera verksamheten
blebul1a.gif (1048 bytes) att informera om min bakgrund och mina erfarenheter för de som vill bedöma om min kompetens passar i ett visst projekt
blebul1a.gif (1048 bytes) att ge information och länkar för den kyltekniskt intresserade
WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

VERKSAMHET
blueline.gif (2908 bytes)

De arbetsområden som jag fokuserar på utgår från tidigare erfarenheter som du hittar under erfarenhet/bakgrund.

Utredning och uppföljning:

Energieffektivisering och prestandaanalyser i kyl- och värmepumps anläggningar
Rådgivning i samband med tvister där kylaggregat och värmepumpars funktion diskuteras
Stöd vid upprättande av miljöpolicys och miljöplaner för kylanläggningar.
Beslutsstöd t ex i samband med strategisk inriktning av företags val av framtida tekniklösningar
Rådgivning vid förändringar i kylanläggningar och värmepumpar
Offertutvärderingar på kyl- och värmepumpentreprenader
Besiktningar av kyl- och värmepumpinstallationer
   

blebul1a.gif (1048 bytes)    Energieffektivisering och prestanda analyser i kyl och värmepumpanläggningar

Kylanläggningar och värmepumpar

 

blebul1a.gif (1048 bytes)    Funktions och prestandamätning med åtgärdsförslag

Jag har arbetat med mätning, felsökning och injustering av såväl värmepumpar som kylaggregat sedan i början av 80-talet. I början skedde mätningarna med flödesmätare, loggers och manometerställ. Detta gav ofta otillräcklig information för att kunna vidta åtgärder utan omfattande beräkningar på kontoret. Tillsammans med Hans Backmark på ETM Mätapparatur utvecklades då ETM 1500 och sedan ETM 2000 "Kyldatorn" som möjliggör loggning och presentation av alla kyltekniska data direkt på plats. Detta möjliggör att åtgärder kan vidtas under mätningen för att säkerställa att mätningen ger maximal information. Metoden är idealisk för att prestandamäta de flesta typer av kylsystem. I de fall styrsystem behöver utvärderas kan komplettering med temperaturloggning över längre tider vara ett bra komplement. Under de sista tio åren har jag granskat ett stort antal mätningar från testkörning i fabrik och ifrån fältmätningar som entreprenörer utfört men behövt stöd för att utvärdera.

Energieffektivisering

Erfarenheterna visar att det är mycket stor spridning i energieffektivitet och driftsäkerhet mellan anläggningar som utför "samma" arbete. Det är ofta möjligt att i samband med en funktions- och prestandamätning sänka energikostnaden med 10-20% genom enkla åtgärder som kan göras direkt på plats och dokumenteras i samband med mätningen. Detta kan i många fall innebära tiotusentals kronor i sänkta driftkostnader förutom att risken för driftstopp och haverier minskar. Genom att modifiera befintliga och välja nya system utifrån energieffektivitet och sedan verifiera att man uppnår önskade prestanda kan den långsiktiga energikostnaden sänkas.

    Utveckling:

Produktutvecklingsstöd åt tillverkande företag
Systemutveckling för att höja driftsäkerhet och graden av standardisering
Energioptimering av system
Marknadsutveckling

Jag har stor erfarenhet av utveckling av allt från mätsystem till kylaggregat och värmepumpar. Jag har flera beviljade patent som har blivit framgångsrika kommersiellt. Mer om dessa patent och erfarenheter från utvecklingsprojekt  finns under erfarenhet/bakgrund. Jag kan bistå företag med produkt- och systemutveckling inom det kyltekniska området.  Några exempel är energioptimering av aggregat och system samt utveckling av kylaggregat för olika nischapplikationer eller att ta fram underlag för marknadsbedömningar och marknadsintroduktion.

Exempel på utvecklingsprojekt där jag varit aktivt och som regel ansvarig för hela eller betydande delar av projektet.

 • SAABs introduktionen av R134a i serieproduktion som första biltillverkare i världen 1991-1992. Tillsammans med SAABs projektansvariga arbetade jag som representant för globalt ledande leverantörer av köldmedium, olja och serviceutrustning för att klara såväl den tekniska lösningen i systemet som produktion och service på eftermarknaden. I detta sammanhang utvecklades flera kundanpassade lösningar för SAAB som sedan även har sålts till andra kunder. et då de som första tillverkare i världen skulle introducera klorfria köldmedier redan hösten 1991.
 • För Emerson Energy System (tidigare Ericsson Components) har jag arbetat med utvecklingen av kylaggregat för radiobasstationer innefattande även upplägg och dokumentation för produktion och service. 
 • Ansvarig för AKAs utveckling av ett komplett program av kylmaskiner och värmepumpar för såväl HFC som kolväten.
 • Produktionsanpassat och vidareutvecklat reversibla frånluftsvärmepumpar.
 • Utveckling av bergvärmepumpar för ledande svenska tillverkare.
 • Utveckling av nya systemlösningar för butikskylsystem i samarbete med KF och Wica.

Utbildning och information:

Jag har stor erfarenhet av och intresse för informationsspridning och bistår gärna företag med såväl intern som extern utbildning. Det kan gälla både framtagning av material för egen personal som skall informera intern/externt  och att själv delta.

Underlag för tekniska presentationer för overhead/datorpresentation anpassade för olika målgrupper
Föreläsningar och riktade seminarier internt för företag eller externt
Framtagning av informations- och utbildningsmaterial för nya produkter
Utformning och produktion av hemsidor
Områden där jag anser att det finns stora behov av information och där jag anser att jag kan tillföra kunskap till många organisationer är bl a:
Mätning och analys av kylanläggningar
Komponent och aggregatdimensionering och handledning för hur komponenterna bäst kommer till sin rätt i aggregat
Ny teknik/teknikläget
Köldmediefrågor/konvertering

  Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med utbildning och information på såväl svenska som engelska inom ett stort antal områden som är av intresse för allt från beslutsfattare till montörer. Områden som jag tror att det finns behov av utbildning inom är t ex de nya köldmedierna, köldbärare, mätning, felsökning och injustering av kylaggregat och värmepumpar.

  Jag har erfarenhet av att arbeta med framställning av material i Word, PowerPoint och även FrontPage för publicering på Internet.

  Har du intressanta projekt som du vill diskutera så kontakta mig på E-post
  info@berglof-kylteknologi.se
  eller adress och telefon enl. nedan.

  WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan

  Uppdateringar gjorda 2005-09-06

  Besöksräknare

  Berglöf Kylteknologi AB
  Nysätravägen 24, 131 33 Nacka
  ,
  Tel. 08-55 61 55 75, Fax. 08-55 61 55 76
  E-post info@berglof-kylteknologi.se