FAKTA OM KYLDATORN

Kyldatorn är ett hjälpmedel vid service och underhåll av alla typer av
kompressordrivna kyl-, frys- och luftkonditioneringsanläggningar samt
värmepumpar, t ex vid följande åtgärder
 • Idrifttagning
 • slut- och garantibesiktningar
 • kapacitetskontroll
 • regelbunden service med dokumentation av effektförbrukning och kondition
 • felsökning

Kyldatorn mäter temperaturer, tryck, och aktiv eleffekt. Mätvärdena gör det möjligt att bestämma följande data för en kylprocess

 • kyl/värmeeffekt
 • eleffekt
 • värmefaktor/köldfaktor
 • kompressorverkningsgrad
 • forångningstemperatur
 • kondenseringstemperatur
 • tryckrörstemperatur
 • överhettning
 • underkylning
 • inkommande köldbärare
 • utgående värmebärare

De uppmätta och beräknade värdena visas på en display på Kyldatorn och kan även dokumenteras på en skrivare som finns som tillbehör För att underlätta upprepade mätningar kan en mätpanel med temperaturgivarna anslutas permanent till en anläggning.

 

TEKNISKA DATA

KYLDATORN ETM 2000

Mätonoggrannhet:

köld/värmefaktor 5%,
eleffekt 2%,
kyl- och värmeeffekt 7%
temperatur + - 0,20 C
tryck + -1 % FS,
Mått 310x135x70 mm
Vikt 1,1 kg exkl batterier

SKRIVARE

Typ kompakt bläckstråleskrivare
Anslutning seriell RS 232
Pappersformat stående A4
Strömkälla 4 st 1,2 V batterier
NiCd eller batterieliminator 9V

MÄTPANEL ETM 2000
ALTERNATIV 1

Temperaturgivare 5 st
Strömtransformatorer 3 st 30 A Monteringssats

FÖRETAG OCH INSTITUTIONER
SOM REGELBUNDET UTNYTTJAR KYLDATORNS ANALYSER

HSB, Stockholm
Kryotherm, Piteå
Oslo Lysverker, Oslo Riksbyggen, Stockholm
Statens Provningsanstalt, Borås Stockholm
Globe Arena Stockholmshem
Teliat, Stockholm
Thermia, Arvika
Vaffenfall, Luleå
Vattenfall, Motala

 

 

Kyldatorn är ett hjälpmedel vid service och underhåll av alla typer av

kompressordrivna kyl-, frys- och luft-

konditioneringsanläggningar samt

värmepumpar, t ex vid följande åtgärder

 

Kyldatorn mäter temperaturer, tryck, och aktiv eleffekt. Mätvärdena gör det möjligt att bestämma följande data för en kylprocess

·kyl/värmeeffekt

·eleffekt

· värmefaktor/köldfaktor

· kompressorverkningsgrad

· forångningstemperatur

· kondenseringstemperatur

· tryckrörstemperatur

· överhettning

· underkylning

· inkommande köldbärare

· utgående värmebärare

De uppmätta och beräknade värdena visas på en display på Kyldatorn och kan även dokumenteras på en skrivare som finns som tillbehör För

att underlätta upprepade mätningar kan en mätpanel med temperaturgivarna anslutas permanent till en anläggning.

 

 

TEKNISKA DATA

KYLDATORN ETM 2000

Mätonoggrannhet:

köld/värmefaktor 5%,

eleffekt 2%,

kyl- och värmeeffekt 7%

temperatur + - 0,20 C

tryck + -1 % FS,

Mått 310x135x70 mm

Vikt 1,1 kg exkl batterier

SKRIVARE

Typ kompakt bläckstråleskrivare

Anslutning seriell RS 232

Pappersformat stående A4

Strömkälla 4 st 1,2 V batterier

NiCd eller batterieliminator 9V

 

MÄTPANEL ETM 2000

ALTERNATIV 1

Temperaturgivare 5 st

Strömtransformatorer 3 st 30 A Monteringssats

FÖRETAG OCH INSTITUTIONER

SOM REGELBUNDET UTNYTTJAR KYLDATORNS ANALYSER

HSB, Stockholm

Kryotherm, Piteå

Oslo Lysverker, Oslo Riksbyggen, Stockholm

Statens Provningsanstalt, Borås Stockholm Globe Arena Stockholmshem

Teliat, Stockholm

Thermia, Arvika

Vaffenfall, Luleå

Vattenfall, Motala

KYLDATORN MARKNADSFÖRS I NORDEN AV AKA-GRUPPEN