Söksida

Sök efter:


Sökmotorn tillåter att man använder Boolean expressions innehållande AND, OR, och NOT, och gruppering med paranteser. T ex:

köldmedia olja
hittar dokument innehållande orden köldmedium eller olja
köldmedia or olja
samma som ovan
köldmedia and olja
hittar dokument som innehåller köldmedium och olja'
köldmedia not olja
hittar dokument som innehåller köldmedium men inte olja'
(köldmedia not olja) and R22
hittar dokument som innehåller R22 + köldmedium men inte olja'
köld*
hittar dokument som innehåller ord som börjar på köld
Back to Top