LÄNKAR/LINKS
redline.gif (2016 bytes)

Här finns en sammanställning av länkar inom kylbranschen ibland med kommentarer. Företag som finns listade men inte är klickbara saknar jag adressen till.

Länkarna är uppdelade i sektioner efter verksamhet och listas i bokstavsordning (har du förslag på fler länkar så E-posta till info@berglof-kylteknologi.se .

Länkar till:

Links to:

Aggregattillverkare System Manufacturers
Värmepump tillverkare Heat Pump Manufacturers
Grossister Svenska Swedish Wholesalers
Komponenttillverkare Component Manufacturers
Komponenter Line Components
Kompressorer Compressors
Kylkonsulter, tjänsteföretag och Ackrediterade kontrollorgan Consulting companies and Ackredited bodies
Köldmedier Refrigerants
Organisationer Organisations
Press Press
Utbildning Education

Aggregattillverkare/ System manufacturers:

AKA Nordic Ref. AB Tillverkning i Sverige
Carrier Sverige Import
Frigadon Tillverkning i Sverige
Kryotherm AB Tillverkning i Sverige
Kylma Tillverkning i Sverige

Trane

Import

York

Import
Sabroe Tillverkning/Import
   

Värmepumpar/ Heat pump manufacturers

 
IVT Tillverkning i Sverige
Thermia Tillverkning i Sverige
Markus Energi AB Tillverkning i Sverige I konkurs
Nibe Tillverkning i Sverige
ETA System Tillverkning i Sverige I konkurs
Thoren Tillverkning i Sverige
EVI Heat Tillverkning i Sverige
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Grossister Svenska/ Swedish Wholesalers:

Ahlsell Företag, dokumentation, handel
Tempcold tidigare AKA Kyla, Företag, produktinformation samt teknisk information
Kylma Företag,
Nordicold Företag, översiktligt produktsortiment
Onninen Företag
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Komponenttillverkare/ Component manufacturers:

Refco Servicekomponenter, vakuumpumpar mm, grossist med vissa egna komponenter baserade i Schweiz
CPS  Service komponenter, tillverkare agent
Danfoss Kyl Företag, viss komponent info
Elliwells Svenska Agent Elektronisk reglerutrustning och även Internethandel
   
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Kompressortillverkare/ Compressor Manufacturers:

Aspera Embraco

 

Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH

 
Bristol  
Carrier Sverige  

Carrier Corp.

 

Copeland Corporation

 

Danfoss Sverige/Danfoss

 

Danfoss A/S Danmark

 

Hitachi

 

Maneurop se Danfoss

 

Trane

 

York

 
   
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Kylkonsulter tjänsteföretag och ackrediterade kontrollorgan/Consultants and Ackredited bodies

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut   (Swedish National Testing and Research Institute) SP tidigare Sveriges Provningsanastalt
ÅF Kontroll AB  
Litzell Konsult AB, Gävle  
   
   
   
   
   

 

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Köldmedietillverkare/ Refrigerant Manufacturers:

Allied Signals Genetron köldmedier
Ausimont Meforex köldmedier uppköpta av Solway
DuPont SUVA Home Page Suva köldmedier
ELF - ATOFINA Forane köldmedier
ICI Klea Klea köldmedier
Rhodia - ISCEON Refrigerants (Rhone Polenc) Isceon köldmedier
Solpower (Företag som marknadsför Solpower SP34E) Solpower köldmediet (tillverkar ej utan blandar eller köper)
Solway Solkane köldmedier
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Organisationer/Organisations

AFEAS är sammarbetsorganisation för att bedömma miljöfrågor i anslutning till HFC
Amerikanska Naturvårdsverkets lista på köldmedier på acceptabla alternativ till CFC och HCFC (på listan för CFC alternativ finns även HCFC alternativ
Amerikanska Naturvårdsverket SNAP Amerikanska Naturvårdsverket har sammanställt mycket information och har många intressanta länkar
Arbetarskyddsstyrelsen Deras sida innehåller bl a tryckkärlsföreskrifter
ARI Air-conditioning and Refrigeration Institute Amerikansk branschorganisation med information om bland annat forskningsprogram
ASHRAE Den Amerikanska bransch organisationen för VVS- och Kylbranschen
FORMAS Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Tidigare Byggforskningsrådet
CEN standarder CENs hemsida inehåller sökfunktioner och länkar till Nationella standardiserings organ
EU information om direktiv och standarder New approach kallas den strategi som styr bl a PED texten finns här
European Fluorocarbon Technical Committee Sammarbetsorganisation för HFC-tillverkare
Greenpeace.org Greenpeace känner väl alla till
Greentie "Greenhouse Gas Technology Information Exchange"
Heat pump Program IEA (International Energy Agency) Sammanställer information för att befrämja Heat Pup Technologies vilket på senare tid också omfattar kylanläggningar
Kyl Kylentrepenörernas Förening
SIS Förlag SIS Förlag där man kan beställa standarder
Statens Energimyndighet Energi information bl a intressant information om Värmepumpar
SVEP Svensk Värmepumpförening  
VVS Tekniska Föreningen  
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Press:

ASHRAE Journal Amerikanska VVS och Kylbranschens branschtidning
Kulde Branschtidning i Norge
Kyla Branschtidning i Sverige
VVS Energi & Miljö VVS Tekniska föreningens tidning
   
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Utbildning/Education:

Chalmers Installationsteknik  
KTH Energiteknik  
   
   
   

WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Värmeväxlartillverkare/Heat exchangers:

Alfa Laval (Automatic links to Alfalaval is not always well functioning if not use www.alfalaval.com and navigate from there) Lödda och packningsförsedda växlare
Cetetherm  
Fincoil Luftberörda värmeväxlare i Cu/Al och stål
SWEP ReHeat lödda och packningsförsedda värmeväxlare
Guntner Luft berörda värmeväxlare och packningsförsedda plattvärmeväxlare
   
WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Övrigt ej kylteknik/ Miscellaneous:

Gula Sidorna Ange adress så får du en karta till adressen
   
   
   
   
 
WB01530_.GIF (347 bytes) Till toppen på sidan.

Berglöf Kylteknologi AB
Nysätravägen 24, 131 33 Nacka
,
Tel. 08-55 61 55 75, Fax. 08-55 61 55 76
E-post info@berglof-kylteknologi.se